Grupurile ținta de utilizatori

Publicul larg

Persoane cu declin cognitiv precoce și îngrijitorii lor

Companii din domeniul medical și farmaceutic

Comunitatea științifică și tehnică

Potențiali investitori