Doelgroepen

Algemeen publiek

Mensen met een vroege cognitieve achteruitgang en hun verzorgers

Belanghebbenden in de gezondheidszorg en de apotheekmarkt

Wetenschappelijke en technische gemeenschap zoals universiteiten

Potentiële beleggers