Σχετικά με το έργο

Τι είναι το έργο ReMember-Me?

Το ReMember-Me είναι ένα σύστημα που προσφέρει μια καινοτόμο λύση, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη γνωστική λειτουργία, αλλά και τη συναισθηματική ευεξία, τη δραστηριότητα ύπνου και την κοινωνικοποίηση, προωθώντας τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της γνωστικής ικανότητας και της πτώσης και προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις για έναν υγιή εγκέφαλο.

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του συστήματος είναι να ανιχνεύει και να αποτρέπει τη γνωστική πτώση νωρίς, σε υγιείς ηλικιωμένους ενήλικες και επίσης σε ηλικιωμένους ενήλικες με Ήπια Γνωστική Εξασθένηση.

Υλοποίηση

Το έργο ReMember-Me στοχεύει να λειτουργεί σε 3 επίπεδα:

  • Παρακολούθηση της κατάστασης του ηλικιωμένου.
  • Ανίχνευση και εξατομικευμένη εκπαίδευση.
  • Να είναι ενσωματωμένο στην καθημερινότητα του ηλικιωμένου.

Αυτό το σύστημα θα περιλαμβάνει καθημερινά:

  • Εκτίμηση της δραστηριότητας του ύπνου και διάθεσης.
  • Εναλλασσόμενες καθημερινές ασκήσεις και αξιολογήσεις.
  • Κοινωνικοποίηση μέσω ανταλλαγής γνώσεων.

Πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα δεδομένα

Το σύστημα ReMember-Me θα προσφέρει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη σε εξουσιοδοτημένα άτομα, σε άτυπους και επίσημους φροντιστές προκειμένου να παρακολουθούν την πρόοδο του ενδιαφερόμενου και να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία διαχείρισης της υγείας.

Ευχρηστία και αποδοχή

Το σύστημα ReMember-Me θα δημιουργηθεί από την αρχική ανάπτυξή του έως την κυκλοφορία του τελικού προϊόντος, σύμφωνα με προτιμήσεις της τρίτης ηλικίας και τις καθημερινές τους δραστηριότητας για την προώθηση της χρηστικότητας και της αποδοχής τους.

Ενεργή συμμετοχή

Το σύστημα ReMember-Me θα προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη της οικογένειας και των επαγγελματιών υγείας να συνδεθούν με το σύστημα για την ενεργή συμμετοχή τους στην παρακολούθηση της υγείας του ενδιαφερόμενου.

Μοναδικό και καινοτόμο

Τα μοναδικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά του θα προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε εμπορικούς ενδιαφερόμενους, όπως ασφαλιστικές εταιρίες και κέντρα αποκατάστασης, προσφέροντας μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά.