Πιθανοί χρήστες του συστήματος

Ευρύ κοινό

Άτομα με πρώιμη γνωστική μείωση και οι φροντιστές τους

Φορείς της υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακεία

Επιστημονική κοινότητα

Πιθανοί επενδυτές